Koszty Notarialne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa wysokość pobieranych opłat notarialnych. Przy dokonywanych czynnościach notariusz pobiera także podatki, jeśli są należne, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn, notariusz pobiera również opłaty sądowe za dokonanie wpisów w księgach wieczystych. Powyższe daniny cywilnoprawne notariusz odprowadza na rachunki właściciwych Urzędów Skarbowych oraz Sądów.

Każda sprawa jest INDYWIDUALNA, w celu wyliczenia szczegółowych opłat notarialnych oraz innych kosztów prosimy o kontakt.

Offer

Porady prawne

Notariusz udziela wszelkich porad BEZPŁATNIE dlatego też jeśli mają Państwo pytania z zakresu czynności notarialnych prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu 74 844 67 27

Wymagane dokumenty

Podczas wizyty u notariusza uzyskają Państwo informację na temat wymaganych dokumentów. Dodatkowo w miarę swoich możliwości kancelaria oferuje pomoc w ich załatwieniu.

Czynności wyjazdowe

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnych poza kancelarią (miejsce zamieszkania, szpital itp.). Prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu 74 844 67 27